Multi Multi
wyniki z dnia 31-08-15, godz.: 14:00
2
6
7
8
14
16
23
25
32
37
38
43
44
45
49
56
59
61
70
78
49
Plus

  • 07-08-15
    Zapraszamy do wzięcia udziału w Loteriadzie, w której czekają na Państwa wyjątkowe samochody MINI ONE. Od 10 sierpnia promowaną grą w Loteriadzie jest Multi Multi i Multi Multi Plus. Kupując ten produkt 3-krotnie zwiększają Państwo liczbę szans na wygraną. Natomiast po zarejestrowaniu otrzymanego...
  • 01-07-15
    Wy­po­czy­nek nad pol­skim morzem, nad jezio­rami, a może w górach? Gdzie­kol­wiek nasi Gracze się udadzą, to z pew­no­ścią będą pamię­tać, że wraz z począt­kiem lipca rusza cie­sząca się coraz więk­szą popu­lar­no­ścią LOTERIADA. Aby grać o atrak­cyjne nagrody, w tym...
  • 26-06-15
    Czwart­kowe wie­czorne loso­wa­nie Multi Multi z Plusem z pew­no­ścią przej­dzie do histo­rii gier licz­bo­wych w Polsce. Wtedy wła­śnie został usta­no­wiony nowy rekord wyso­ko­ści wygra­nej w tej grze – 7 548 929,10 zł. Ozna­cza to, że poprzedni rekord, czyli 3...

Wysokie wygrane

100 000,00
Skierniewice, 14-08-15