Sprawdź wyniki
Mini Lotto
wyniki z dnia 25-04-15, godz.: 21:40
3
15
21
30
42
wyniki z dnia 24-04-15, godz.: 21:40
9
17
18
19
26

  • 20-04-15
    Dzięki jed­nemu zakła­dowi sys­te­mo­wemu Lotto z Plusem na chybił trafił za 28 zł i uśmie­chowi for­tuny ktoś, kto zagrał w Rze­szo­wie, rozbił w sobotę kumu­la­cję. Jego „szóstka” jest warta 3 143 555,90 zł. Szczę­ście nowemu Lot­to­mi­lio­ne­rowi przy­nio­sła kolek­...
  • 03-04-15
    W naj­bliż­szą sobotę w puli na naj­wyż­sze wygrane w Lotto może się zna­leźć nawet 17 000 000 zł. Przy­po­mnijmy, że kumu­la­cja nara­sta od 28 marca. Tym­cza­sem w czwar­tek w Luba­niu (woj. dol­no­ślą­skie) padła „piątka” w Mini Lotto warta 255 ...
  • 02-04-15
    Główne wygrane w Mini Lotto padają śred­nio co loso­wa­nie. Na 78 tego­rocz­nych loso­wań przy­pa­dło aż 85 głów­nych wygra­nych. Wczo­raj­sza „piątka” ze Szcze­cina (210 341 zł), jest drugą w 2015 roku, która padła w tym mie­ście. Szczę­ście Gra­czowi Mini Lotto przy­nio­...

Wysokie wygrane

251 732,30
Opole, 23-04-15